image

شرح پروژه

رستوران های زنجیره عطاویچ یکی از فرانچایز های قدرتمند کشور است که با تلاش گسترده گروهی از متخصصین در کنار دیدگاه صاحب برند به نقطه Top of Mind از ساختار برند در دیگاه مشتری رسیده است.
تلفیقی از بستر تکنولوژی، دانش، خلاقیت و گروه متخصص مسیر را برای رسیدن اهداف تجاری رستوران های زنجیره ای عطاویچ فراهم کرد که ما نیز از آن سهم کوچکی داشتیم.

مشتری:

رستوران های زنجیره ای عطاویچ

پروژه:

مدیریت تبلیغات و بازاریابی دیجیتال
تیکت جدید