به این دو گزاره دقت کنید:

  • «صنعت بیمه بیش از هر کسب‌وکار دیگری به رشد و افزایش مداوم تعداد مشتریان خود متکی است.»
  • «تقریباً هر ایرانی یک مشتری بالقوه برای خرید بیمه است؛ چون اکثر آن‌ها حداقل از یکی از انواع بیمه (بیمه عمر، بیمه خودرو، بیمه درمان و…) استفاده می‌کنند.»

همین دو جمله با زبان بی‌زبانی به شما می‌گویند:

اگر یک استراتژی قوی برای تبلیغ بیمه بچینید، نان‌تان در روغن است!

برای خیلی از شرکت‌های بیمه (علی‌الخصوص شرکت‌های تازه‌تأسیس)، یافتن مشتری چالش بزرگی است. آن هم در بازار شلوغی که همه برای جلب اعتماد مشتری می‌جنگند.

پس خیلی مهم است که بتوانید با روش‌های تبلیغاتی مناسب، جریان جذب مشتریان جدید و نگهداشت مشتریان قبلی را حفظ کنید. اگر شما به دنبال تبلیغ شرکت بیمهٔ خود هستید، جای درستی آمده‌اید!

ما در این مقاله، تمام گزینه‌های روی میز برای تبلیغات بیمه را توضیح می‌دهیم و چند نمونه پیامک تبلیغاتی بیمه برای ایده‌گرفتن شما هم در انتها ارائه می‌کنیم.

قبل از هر چیزی، اجازه دهید گریزی به اهمیت تبلیغات در صنعت بیمه بزنیم.منبع