هوش مصنوعی نمی تواند مقابل نیروی متخصص قرار گیرد.

می‌توانید از همین حالا گام‌هایی در جهت محافظت از ارزش منحصر‌ به‌ فردتان بردارید تا از نگرانی بخاطر هوش مصنوعی به دور شوید.

1.اجتناب از پیش‌بینی‌پذیری یعنی مقابله با هوش مصنوعی

مهم است به یاد داشته باشید که هوش مصنوعی بینش و دیدگاه تازه‌ای تولید نمی‌کند، بلکه بر اساس دستورها و درخواست‌ها، به گردآوری و پیش‌بینیِ زبان می‌پردازد.

هم‌زمان با توسعه‌ی زبانِ تولیدشده توسط هوش مصنوعی، می‌توانید شخصیت منحصربه‌فردتان را پذیرفته و در آغوش بگیرید و فقط شبیه خودتان باشید تا از دیگران متمایز شوید و از این طریق، ایجاد ارزش کنید.

2.تقویت مهارت‌های اجتماعی که هوش مصنوعی از آنها تقلید می‌کند

هرچند هوش مصنوعی قادر به نمایش هم‌دلی، خودآگاهی و خلاقیت است، ولی مهم است به یاد داشته باشید که این فقط یک توهم است.

مهارت‌های اجتماعی همچنان متعلق به آدم‌هاست نه در اختیار هوش مصنوعی.

3.توجه بیشتر به جهان واقعی و کاهش تمرکز بر روی هوش مصنوعی

هوش مصنوعی نمی‌تواند کارهای غیردیجیتال یا روابط فیزیکی و حضوری‌مان با یکدیگر را مختل کند.

برای حفاظت از این نوع کارها و این شکل از روابط، وقت صرف کنید.

4.سرمایه‌گذاری روی برند شخصی

به صورت خاص وقتی پای زمینه‌های خلاقانه در میان باشد، برندهای شخصیِ قدرتمند همچنان ارزشمندتر از تولیدات عمومیِ حاصل از هوش مصنوعی هستند.

احتمالاً رهبران شرکت‌ها همچنان بیشترین دستمزد را به نیروهای متخصص و دارای امضای شخصی پرداخت خواهند کرد نه برای هوش مصنوعی و با کسانی کار می‌کنند که سرآمد حوزه‌ی کاری خود باشند و در این نقطه هوش مصنوعی معنایی ندارد.

5.توسعه‌ی مهارت و اسم و رسم پیدا کردن در صنعتی که در آن مشغول فعالیت هستید هوش مصنوعی را عقب می زند

حتی اگر هوش مصنوعی نسخه‌ی پیش‌نویس و اولیه را آماده کند، باز هم خروجی کار باید توسط یک منبع قابل‌اعتماد و موثق بررسیِ مجدد شود.

اگر این فردِ قابل‌اعتماد شما باشید، همچنان به سراغ‌تان خواهند آمد، چون از مهارتِ بازبینی و تصحیح خروجیِ کار هوش مصنوعی برخوردار هستید.

نتیجه گیری در مورد هوش مصنوعی :

در نهایت سالیان زیادی طول می کشد تا هوش مصنوعی به درجات بالاتری برسد.

پس ارتقا شما به عنوان یک فرد متخصص و کارآمد همیشه از هوش مصنوعی جلوتر خواهد بود و در نهایت هوش مصنوعی ابزاری خواهد بود برای نیروی کارآمد.

منبع: Harvard business review

منبع