ام بی ای نیوز:
یک تهیه کننده اینفوگرافیک به نام “Venngage” از هشت گرایش طراحی گرافیک سخن گفته است که در سال 2019 توان غلبه بر دیگر گرایش های موجود را دارند. Venngage با همکاری شرکت نرم افزاری تحقیقاتی “SurveyMonkey” از یک سری سبک های لوگو رونمایی می کند که مشتریان در شش صنعت و حوزه مختلف آن ها را قابل اعتماد تر از بقیه می دانند: طلا فروشی؛ آموزش؛ خدمات مالی؛ شرکت حقوقی؛ خبر / رسانه ها؛ فناوری.

تحقیق روی بیش از 1000 نفر بزرگسال در ایالات متحده آمریکا انجام شد و واکنش ها نسبت به لوگو های برند های کاذب و ساختگی را می توان به شش سبک گوناگون تقسیم بندی کرد: آیکون غالب، متن غالب، پر شده، طرح کلی، افقی، فقط آیکون.

حوزه جواهرات – سبک افقی: 23%، سبک آیکون غالب: 14%

سه واژه توصیف کننده یک لوگوی قابل اعتماد در رابطه با این محصول یا در این صنعت: مدرن، جالب، نوآورانه

رنگی که به اعتقاد مردم بیش از همه مناسب این محصول یا صنعت است: آبی نفتی، خاکستری: 57%

حوزه آموزش -سبک آیکون غالب: 45%، سبک پر شده: 32%

سه واژه توصیف کننده یک لوگوی قابل اعتماد در رابطه با این محصول یا در این صنعت: آگاهانه، حرفه ای، مفید

رنگی که به اعتقاد مردم بیش از همه مناسب این محصول یا صنعت است: آبی فیروزه ای، مشکی: 55%

امور مالی – سبک طرح کلی: 21%، سبک افقی: 11%

سه واژه توصیف کننده یک لوگوی قابل اعتماد در رابطه با این محصول یا در این صنعت: مدرن، خسته کننده، حرفه ای

رنگی که به اعتقاد مردم بیش از همه مناسب این محصول یا صنعت است: سبز پر رنگ، سبز کم رنگ: 45%

شرکت حقوقی – سبک پر شده: 48%، سبک فقط آیکون 13 %

سه واژه توصیف کننده یک لوگوی قابل اعتماد در رابطه با این محصول یا در این صنعت: حرفه ای، سنتی، آگاهانه

رنگی که به اعتقاد مردم بیش از همه مناسب این محصول یا صنعت است: آبی نفتی، خاکستری 30%

خبر / رسانه ها – سبک پر شده: 25%، سبک فقط آیکون: 11%

سه واژه توصیف کننده یک لوگوی قابل اعتماد در رابطه با این محصول یا در این صنعت: مدرن، آگاهانه، مفید

رنگی که به اعتقاد مردم بیش از همه مناسب این محصول یا این صنعت است: قرمز، مشکی 49%

فناوری – سبک متن غالب 35%، سبک فقط آیکون 18%

سه واژه توصیف کننده یک لوگوی قابل اعتماد در رابطه با این محصول یا در این صنعت: مدرن، نوآورانه، حرفه ای

رنگی که به اعتقاد مردم بیش از همه مناسب این محصول یا این صنعت است: زرد، مشکی 37%

مترجم: مرضیه فروتن

www.designtaxi.comمنبع