ام بی ای نیوز: مارکتینک آموزش نیز مانند سایر کالا و خدمات به دو بخش فرم و محتوا قابل تقسیم است که توجه به هردو بخش در پیشبرد استراتژی معرفی و ارائه پیام های صنعت آموزش درحوزه های مختلف لازمه ی رشد این بخش است.

صنعت آموزش درحوزه های مختلف انتشارات، نشر دیجیتال و دوره های کاربردی آموزشی و کلاس های مجازی در تبادل اطلاعات و محتوای علمی و تجربی نقش فراینده دارد و مخاطب با توجه به نیاز و علاقه ی خود امکان استفاده از هریک از جنبه های قابل ارائه را دارد اما در عصر ارتباطات آنچه صنعت آموزش را با سایرحوزه های اجتماع نظیر خدمات و فروش محصول و… متمایز می کند تکنیک های به کار رفته در ارائه ی پیام مراکز و نهادهایی است که دراین بخش ورود پیدا کرده اند.


بدیهی است آموزش نیز همانند سایر بخش ها نیازمند مارکتینگ است، اما تکنیک های به کارگرفته شده دراین بخش با ظرافت ها و اصولی همراه است، دکتر پرویز درگی مدرس دانشگاه و مدیرعامل انتشارات بازاریایی و رییس انجمن علمی بازاریابی ایران در گفتگو با “ام بی ای نیوز” ضمن اشاره به مطلب فوق افزود: مارکتینگ درسه کلمه شناسایی و شناساندن و خشنودی خلاصه می شود، که درصنعت آموزش باید از بازاریابی انبوه خودداری کرده و ابتدا به تهیه ی بانک اطلاعات مخاطبان پرداخته شود و بعد از این مرحله نسبت به شناساندن صحیح محصول آموزشی متناسب و هماهنگ با نیاز ارائه شده ی مخاطب به وی عرضه شود و در نهایت که محصول آموزشی به شکل حضوری یا غیرحضوری دریافت شد، درصورت محتوای غنی و متناسب با نیاز امکان خشنودی مخاطب را فراهم می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: آموزش نیز مانند کالا و خدمات به دو بخش فرم و محتوا تقسیم می شود که درحال حاضر برخی عرضه کنندگان و دست اندرکاران این حوزه با به کار گیری تکنیک های هویت بصری، فیلم سازی و گرافیک و… ظاهری جذاب اما بدون محتوای متناسب با آن ارئه می کنند که مخاطب دریافت کننده با مشاهده آن سرخورده می شود.

وی تاکید کرد اساتید و دست اندرکاران آموزش درحوزه ی بازاریابی باید در حوزه ی علمی و عملی دارای مهارت ها و قابلیت هایی باشند که اعتماد گروه مخاطب را جلب نمایند.

در واقع چالش اصلی بخش آموزش دراین حوزه به عدم مهارت های کافی و لازم مدرسین مربوط است که شاید در بخش علمی و آکادمیک توانا و مطرح باشند اما به دلیل اینکه در فعالیتهای مرتبط با بخش بازاریابی و فروش و تبلیغات مشارکت و تجربه ندارند در ارائه برخی آموزش های کاربردی مهارت کافی را ندارند و یا برعکس اساتیدی که درحوزه های سخنوری و انگیزشی تبحر داشته اما کلاسهاشان فاقد محتوای علمی غنی است که کارایی هر دومورد ذکر شده کافی نیست.


پرویز درگی افزود: خلاً میان دانشگاه و صنعت بازاریابی باعث شده کارکرد صنعت آموزش و مارکتینگ این بخش با دشورای هایی مواجه باشد و ما به افردی نیاز داریم که در حیطه ی مارکتینگ آموزش هم عامل باشند و هم عالم که در حال حاضر تعداد اساتید ترکیبی این دو بخش محدود است.

وی همچنین با اشاره به ظهور “تک شاخ ها” که افرادی هستند که در دو حوزه ی مارکتینگ و آی تی فعالیت می کنند و به شکل حرفه ای از آن استفاده می کنند افزود: درحال حاضر با استفاده از ابزارهای آی تی امکان برقراری ارتباط با مخاطبان حوزه ی آموزش بیش از قبل فراهم شده و اطلاع رسانی با سهولت بیشتری انجام پذیر است، وی تاکید کرد در این مسیر باید با مخاطب صادق بود و از ایجاد انتظار بیجا پرهیز کرد.

mbanews.ir-مریم غضنفریمنبع