ام بی ای نیوز:
در تلاش برای مقابله با اخبار جعلی، اینستاگرام درصدد است تا با افزودن یک قابلیت جدید، در پلتفرم خود اطلاعات جعلی را از اطلاعات واقعی متمایز کند.

این شبکه اجتماعی هم اکنون با تذکر «اطلاعات نادرست» به کاربران درباره محتوای ظاهرا غیر واقعی هشدار می دهد. در قالب یک بیانیه مطبوعاتی، فیسبوک شرح می دهد که قابلیت جدید فوق ترکیبی از گزارش های کاربران و اتوماسیون تشخیص محتوای بالقوه نادرست و ارسال آن به بازرسان حقیقت مستقل را درگیر خود می کند.

مدیران و سرپرستان بخش بازرسی سپس به بررسی و نشاته گذاری محتوا بر این اساس می پردازند. چنانچه دلیلی موثق مبنی بر جعلی بودن یک پست خاص وجود داشته باشد، از صفحات جستجو و هشتگ حذف می شود و برچسب «اطلاعات نادرست» بر روی آن می خورد. به این ترتیب جلوی تماشای آن توسط بینندگان گرفته می شود.

به بقیه افرادی که همان عکس را می فرستند، هشدار داده می شود که مبادا اطلاعات نادرست را منتشر کنند.

اکانت هایی که مدام این هشدارها را دریافت می کنند، به طور نامحدود از صفحات جستجو و هشتگ حذف می شوند.

مرضیه فروتن

www.designtaxi.comمنبع