ام بی ای نیوز: بررسی روند تغییرات تبلیغات ۹ ماهه اول سال ۹۸ و ۹۷ نشان دهنده‌ی رشد منفی ۳۶ درصدی در تعداد و ۳۸ درصدی هزینه تبلیغات در روزنامه‌ها است. شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (emrc) ارقام بدست آمده را با پایش۲۰ عنوان روزنامه در دو سال با تفاوت در ۲ عنوان روزنامه در هر سال جمع آوری کرده است. در این گزارش emrc به بررسی تبلیغات روزنامه و مجلات در ۹ ماهه اول سال ۹۸ پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

پیشرفت تکنولوژی و کم شدن حجم تبلیغات روزنامه ‌ها

روزنامه‌ها و مجلات با وجود دسترسی به مخاطبان خاص، محلی و طولانی بودن زمان مورد استفاده یکی از انواع رسانه‌هایی هستند که برای انجام تبلیغات یک محصول در کنار هزینه‌ی کم تبلیغات نسبت به سایر روش‌ها، می توانند مورد استفاده قرار گیرند اما با وجود پیشرفت تکنولوژی و ورود برنامه‌های ارتباطی و خبری متنوع در این روزها، روزنامه‌ها و مجلات از اهمیت گذشته خود برخوردار نیستند و شاهد کمرنگ شدن حجم تبلیغات انجام شده در این رسانه در کنار کاهش تعداد عناوین نشریات (عدم چاپ و یا تعویق در چاپ) هستیم.

با وجود کاهش تعداد تبلیغات اغلب گروه محصولی‌ها در روزنامه، سهم تبلیغات دو گروه محصولی بهداشتی و آرایشی، مواد غذایی و نوشیدنی نسبت به سایر گروه‌ها در بازه مورد بررسی افزایش داشته است و در کنار این افزایش سهم، تعداد تبلیغات این دو گروه به ترتیب با رشد ۵۹% و ۸۷% در ۹ ماهه اول سال ۹۸ نسبت به زمان مشابه سال گذشته همراه بوده است.

در همین راستا در گروه‌های محصولی پوشاک و جواهرات، کامپیوتر و محصولات الکترونیکی، وسایل و لوازم خانگی نه تنها شاهد رشد تعداد تبلیغات نیستیم، بلکه در برخی گروه محصولات مانند وسایل و لوازم خانگی تعداد تبلیغات در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به نقطه صفر نزدیک شده است.

کدام روزنامه‌ها بیشترین کاهش تبلیغات را داشته‌اند؟

از میان ۲۰ روزنامه مورد بررسی در پژوهش مورد نظر، بیشترین کاهش تعداد تبلیغات در روزنامه‌های آسیا، همشهری و عصر اقتصاد به ترتیب با رشد منفی ۷۹%، ۸۲% و ۸۳% بوده است.

فعالیت تبلیغاتی در روزنامه آسیا در سالهای ۹۶ و ۹۷ در گروه محصولی‌های مختلف انجام شده است در حالی‌که در سال ۹۸ تبلیغات تنها به ۵ گروه محصولی اختصاص پیدا کرده و ۸۶% از فعالیت مربوط به دو گروه محصولی خدمات و مواد غذایی بوده است.

درکنار رشد منفی ۸۲% تعداد تبلیغات در روزنامه همشهری در سال ۹۸، گروه محصولی‌های پزشکی و ورزشی، پوشاک و جواهرات و خرده فروشی در مقایسه با دو سال گذشته فعالیتی در این روزنامه نداشته‌اند. سهم فعالیت تبلیغاتی در حوزه خدمات، مالی و اعتباری در سالهای ۹۶ و ۹۷ در روزنامه همشهری بالاتر از ۶۵% بوده است، این سهم در سال ۹۸ به ۳۸% کاهش یافته است.

با وجود رشد منفی ۸۳% در تعداد تبلیغات روزنامه عصر اقتصاد در سال ۹۸، دو گروه محصولی مالی اعتباری و کامپیوتر و محصولات الکترونیکی همانند دو سال گذشته بیشترین سهم از فعالیت تبلیغاتی این روزنامه را دارند.

کاهش ۴۹% فعالیت تبلیغاتی در مجلات

کاهش تعداد عناوین نشریات (عدم چاپ و یا تعویق در چاپ) در سال ۹۸ منجر به کاهش ۲۲ درصدی عناوین مجلات مورد پایش در پژوهش شده است. همچنین روند تغییرات تبلیغات ۹ ماهه اول سال ۹۸ و ۹۷ در مجلات با رشد منفی ۴۹ درصدی در تعداد و ۵۸ درصدی هزینه روبرو بوده است.

هرچند رشد منفی تعداد تبلیغات در تمامی گروه محصولی‌ها در مجلات دیده می‌شود اما سهم تبلیغات در برخی از گروه محصولی ها نسبت به سایر گروه‌ها افزایش داشته است. برای مثال: گروه محصولیِ خدمات، کامپیوتر و محصولات الکترونیکی، موادغذایی و نوشیدنی، ارتباطات، مالی اعتباری و بیمه با افزایش سهم تبلیغات در مجلات روبرو بوده‌اند.

کاهش ۶۰% فعالیت تبلیغاتی در مجله خودروی امروز

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر مجلات در بازه‌ی زمانی مورد نظر با کاهش سهم تبلیغات روبرو بوده‌اند. حال در این میان بیشترین کاهش تعداد تبلیغات در مجلات خودروی امروز، خانواده سبز و فیلم به ترتیب با رشد منفی ۶۰%، ۵۶% و ۶۹% بوده است. براساس پژوهش انجام شده، تنها مجله آشپزباشی رشد ۱۴% در تعداد تبلیغات خود داشته است.

افزایش سهم تبلیغات مواد غذایی و نوشیدنی از ۲۸% به ۵۳% در مجله آشپزباشی

مجله آشپزباشی در میان مجلات با افزایش سهم تبلیغات روبرو بوده است. طبق بررسی‌های انجام شده افزایش سهم تبلیغات مواد غذایی و نوشیدنی از ۲۸% به ۵۳% در مجله آشپزباشی از سال ۹۶ تا ۹۸ در میان سایر گروه محصولی‌ها مشهود است.

حال در این میان مجله خودروی امروز با کاهش قابل توجه‌ تعداد تبلیغات روبرو بوده است. تعداد تبلیغات مجله خودروی امروز با رشد منفی ۸۳% از سال ۹۶ تا ۹۸ همراه بوده است. سهم تبلیغات گروه محصولی حمل و نقل در سال‌های ۹۶ و ۹۷ در مجله خودروی امروز بیش از ۵۵% است در حالیکه سهم آن در سال ۹۸ به ۳۷% کاهش پیدا کرده است.

همچنین کاهش سهم تبلیغات گروه محصولی بهداشتی و آرایشی از ۳۴% به ۱۸% در سه سال متوالی در مجله خانواده سبز کاملا مشهود بوده و تعداد برندهای فعال در این گروه از سال ۹۶ تا ۹۸ از ۳۵ به تنها ۵ برند کاهش پیدا کرده است.

علاوه بر رشد منفی تعداد تبلیغات تمامی گروه محصولی‌ها، کامپیوتر و محصولات الکترونیکی سهم تبلیغات خود را در سه سال متوالی ۹۶ الی ۹۸ در مجله فیلم، از ۲۰% به ۵% کاهش داده است.

mbanews.ir- نرگس فرجیمنبع