بررسی انجام‌شده روی میلیون‌ها جلسه برگزار‌شده در ۱۰ شرکت بزرگ جهان نشان می‌دهد که کارمندان دورکار تعامل مؤثرتر و بیشتری با فضای کار دارند. آن‌ها در جلسات بیشتر ولی کوتاه‌تر شرکت می‌کنند که اثربخشی بالاتری دارند.

برخی صاحبان مشاغل، واکنش‌های تندی نسبت به دورکاری از خود نشان می‌دهند و طرفدار بازگشت کارمندان به دفاتر کاری هستند. آن‌ها می‌گویند کارمندان دورکار زمان کمتری را مشغول فعالیت هستند و تعامل کمتری با محیط کار دارند. اما مطالعه اخیر خلاف این موضوع را نشان می‌دهد و می‌گوید اتفاقاً دورکارها بیشتر از کارمندان دفتری، در تعامل با فعالیت‌ها و دیگران قرار دارند.

نتایج بررسی‌های انجام‌شده روی میلیون‌ها جلسه آنلاین کاری و از راه دور نشان می‌دهد که کارمندان دورکار برخلاف فرضیات قبلی، تعامل بیشتری با همکاران خود دارند. این تحقیق در بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ انجام شده و از افزایش تعامل کاری از زمان همه‌گیری کرونا و افزایش دورکاری خبر می‌دهد.

کارمندان دورکار

کارمندان دورکار تعامل بیشتری با همکاران خود دارند

شرکت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های دورکاری Vyopta، جلسات آنلاین بازه زمانی شش هفته‌ای از ماه آوریل تا اواسط ماه می سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را مورد بررسی قرار دادند. این شرکت داده‌ها را از جلسات آنلاین برگزار‌شده در برنامه‌هایی مانند زوم و مایکروسافت تیمز مربوط به ۱۰ شرکت بزرگ جهان جمع‌آوری کرده است. نتایج نشان می‌دهند که در طول این سه سال، شرکت‌ها عموماً جلسه‌های کوتاه‌تر و با تعداد کمتری از کارمندان تشکیل داده‌اند.

جلسات کاری

از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، شرکت‌های مذکور تعداد جلسات آنلاین را حدود ۶۰ درصد افزایش داده‌اند و تعداد میانگین جلسات برگزار‌شده برای هر کارمند از ۵ جلسه به ۸ جلسه افزایش پیدا کرده است. نکته جالب اینکه جلسات که برگزار‌شده در این بازه زمانی حدوداً ۲۵ درصد کوتاه‌تر شده و از میانگین ۴۳ دقیقه به ۳۳ دقیقه رسیده است. علاوه بر این، تعداد شرکت‌کنندگان در جلسات نیز به نصف کاهش پیدا کرده‌ است. میزان تعامل حاضرین جلسات نیز از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ افزایش پیدا کرده است.

داده‌ها نشان می‌دهند که کارمندان دورکار، بیشتر به جلسات آنلاین اهمیت می‌دهند و آن را حیاتی می‌دانند و از برگزاری چنین جلساتی بیشتر استقبال می‌کنند.منبع