ام بی ای نیوز:
صدها ویژگی مختلف محیط کار وجود دارد: برخی از آنها را می توان به راحتی اندازه گیری و شمارش کرد، نمونه هایی از این ویژگی ها، تعداد فضای اداری موجود و رنگ دیوارها است. و بعضی از ویژگی ها نیز از کیفیت بیشتری برخوردار هستند، مانند احساس عمومی کارمندان نسبت به محیط کار یا بی میلی و اشتیاق آنان.

مانند هر کارآفرین یا مدیری، احتمالا، شما “بهترین” محیط کاری را می خواهید ، فضایی که به اعضای تیم شما اجازه دهد در بالاترین ترین سطح خود کار کنند و برای سالهای آینده از شغل خود راضی باشند. اما متأسفانه ، هیچ معیار دقیقی برای بهترین محیط کار وجود ندارد. هر محل کاری می تواند دارای ویژگی های چندگانه باشد و نحوه اتصال همه آنها به هم بستگی به فرهنگ و نگرش کسانی دارد که با آنها کار می کنید.

مثبت ترین محیط های کاری:

محیط کاری با قابلیت «پرسش آزاد»

در یک محیط پرسش آزاد، همه چیز زیر سوال می رود زیرا سوالات تشویق می شوند. وقتی کسی استراتژی بازاریابی جدیدی را پیشنهاد می کند ، شخص دیگری می پرسد که چرا این کار بهتر از جایگزین عمل می کند. سوالات، بحث را تغذیه می کنند و چون همه سوالاتی را مطرح می کنند ، همه کارمندان در کنار یکدیگر، شرکت را به جلو سوق می دهند. هیچ کس بخاطر عقایدش مورد قضاوت و توبیخ قرار نمی گیرد و همه عقاید به یک اندازه مهم در نظر گرفته می شوند.

محیط متمرکز بر فرد

در یک محیط کاری متمرکز بر فرد، انعطاف پذیری برای شخصی سازی سبک های کاری ، به افراد ارائه می شود. اگر این مسئله در بهره وری آنها تداخل ایجاد نکند ، ممکن است به برخی از افراد اجازه کار در خانه داده شود. برخی دیگر، ممکن است ساعات انعطاف پذیری در شغل خود داشته باشند و دیگران نیز میز و مبلمان اداری را به دلخواه خود تنظیم کنند.

محیط بدون دیوار

محیط دیوارهای بدون دیوار با هدف در کنار هم نگه داشتن تیم است. در چنین محیطی، هیچ دفتر و اطاقک بسته ای وجود ندارد (یا در صورت وجود درها باز است) ، بنابراین کارمندان می توانند آزادانه با یکدیگر صحبت کنند. این محیط ها معمولاً دارای یک اتاق استراحت مشترک و رویدادهای تیم سازی برای القای همکاری و قدردانی متقابل هستند.

محیط بازخورد متقابل

این محیط بیش از همه اشکال دیگر ارتباطات ، بازخورد صادقانه را ترجیح می دهد. وقتی کارمندی نیاز به پیشرفت دارد ، در مورد آن به او گفته می شود. وقتی رویکرد رئیس غیرمولد یا ناکارآمد باشد ، به وی گفته می شود و به طور کلی کارمندان صحبت می کنند و بازخورد متقابل دریافت می کنند و در نتیجه، همه می توانند پیشرفت کنند.

محیط یکپارچه

محیط یکپارچه به افراد امکان می دهد به صورت فردی فعالیت کنند ، اما همچنان بر موفقیت تیمی تمرکز می کنند. این نوع محیط معمولاً اهداف “تیمی” را تعیین می کند و به افراد امکان می دهد تا در گروه های کوچکتر برای انجام کارهای تیمی با هم کار کنند. کارمندان بر روی کار مشترک متمرکز شده اند و به طور جداگانه خود را از نظر کیفیت کارشان مسئول می دانند.منبع