ام بی ای نیوز: برنامه ریزی قبل از تخفیف دادن

تخفیف ها، پیشنهادهای وفاداری و قیمت های خرید عمده از جمله روش های معمولی فروش است که می تواند به شما در زمینه های زیر کمک کند:

  • افزایش ارزش سهام
  • جذب مشتریان جدید
  • دستیابی به اهداف فروش طی یک دوره فروش کند و آهسته

قبل از شروع به کاهش پنجاه درصدی قیمت ها، به امید افزایش میزان فروش، یک سری برنامه ریزی های خاصی را انجام بدهید تا اطمینان یابید که با توجه به سفارش های جدید در آینده، همچنان در مسیر سوددهی گام بر خواهید داشت.

مهم است که:

  • حاشیه سود اخیر، میزان افزایش بهای اجناس و نقطه سر به سری خود را بدانید
  • دست به محاسبه بهترین تخفیف برای حفظ روند سوددهی بزنید
  • یک طرح بازاریابی را برای تشویق مشتریان جدید و برگرداندن مشتریان غیر فعال تهیه و تدوین کنید
  • پیشنهاد های رقبا و روند قیمت گذاری اخیرشان را کشف کنید
  • به مرور دیگر گزینه های تبلیغ پیشنهادهای فروش بدون پایین آوردن قیمت بپردازید
  • تصمیم بگیرید که چه مدت تخفیف های پیشنهادی اتان ادامه خواهند یافت
  • به طور مرتب هر هفته، هر ماه با هر سال بر روی حساب های خود را مرور کنید

چگونه تخفیف دادن بر روی اهداف فروش شما تاثیر می گذارد؟

هرگاه قصد تغییر قیمت فروش ( و افزایش) بهای کالا ها یا خدمات خود را دارید، درک نوع تاثیرگذاری آن بر روی حاشیه سود و اهداف فروش اهمیت دارد.

برای فروش موفق بدون هر گونه ضرر و زیان، شما باید نسبت به حاشیه سود ناخالص، افزایش بهای اجناس، آمار و ارقام پراکنده و تاثیر قیمت های تخفیفی بر روی سود دهی اتان از راه های مختلف اطلاع پیدا کنید.

برای مثال، با سود ناخالص 40 درصدی و تصمیم گیری درباره ارائه تخفیف بر روی کالا ها یا خدمات تا مرز 5 درصد، شما باید به منظور رسیدن به سوددهی، حجم فروشتان را تا مرز 14.3 درصد بالا ببرید.

مترجم: مرضیه فروتن

www.business.vic.gov.au

منبع