دارای طرح خلاقانه و ایده خاصی هستم.

آژانس خلاقیت و برندسازی برش از کلیه افرادی که دارای طرح و برنامه خلاقانه هستند، حمایت کرده و آماده به سرمایه گذاری متقابل می باشد. لطفا فرم مربوطه را تکمیل کرده و در صورت تایید کارشناس، منتظر تماس ما باشید.

می خواهم برای متخصص شدن آموزش ببینم.

برای کسب مهارت و تخصص، آژانس خلاقیت و برندسازی برش دوره های رایگان و دوره های تخصصی با هزینه برگزار می کند که در دوره رایگان می بایست فرد متقاضی در یک بازه زمانی مشخص با مجموعه همکاری داشته و همکار ما گردد.

می خواهم با شما همکار بشوم.

برای همکاری با آژانس خلاقیت و برندسازی برش، ضمن داشتن تخصص در شاخه مرتبط، کافیست فرم مربوطه را تکمیل کنید. بعد از بررسی و تایید مدیریت داخلی مجموعه با شما جهت مصاحبه حضوری و یا ویدیو کنفرانس هماهنگ خواهد شد.

تیکت جدید