image

شرح پروژه

کلینیک شن های نقره ای، مجموعه ای شناخته شده در شمال تهران است که در راستای توسعه کسب و کار و ایجاد ارتباط قوی با مشتری از ما دعوت به همکاری کرد. اهداف اصلی پروژه بهبود مدیریت ارتباط با مشتری، جذب مشتری بیشتر و توسعه کسب و کار بود.
با توجه به نیازهای پروژه آژانس خلاقیت و برندسازی برش در سه فاز شامل : مدیریت و بازنگری برند، سیستم مکانیزه پرسنل و بازاریابی هدفمند همکاری خود را با کلینیک شن های نقره ای آغاز کرد.

مشتری:

کلینیک شت های نقره ای

پروژه:

مدیریت پرسنل، بازاریابی، تبلیغات و توسعه
تیکت جدید